Direcció i Gestió Integral d’Obra

Serttec desenvolupa projectes » Claus en mà » englobant tots els agents de l’edificació en un sol interlocutor, resultant el client al major beneficiari, complint amb les expectatives dipositades:

  • Minimitzar costos

  • Eliminar conflictes d’obra

  • Complir amb el termini pactat

  • Garantir la qualitat de l’eficació

Serttec proporciona una àmplia experiència en aplicacions personalitzades d’enginyeria i en processos industrials específics.