ENGINYERIA

Serttec elabora projectes dins dels següents àmbits: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Obra civil

 • Urbanitzacions

 • Plans Parcials

 • Carreteres, camins i vials

 • Estacions depuradores d’aigües residuals

 • Plantes potabilitzadores

 • Aixecaments per estudis topogràfics

 • Elements de contenció

Edificació industrial i comercial

 • Naus industrials

 • Complexos comercials

 • Pavellons esportius

 • Parcs logístics

 • Captació de sòl residencial i industrial

Instal.lacions

 • Electrificació: alta i baixa tensió

 • Protecció contra incendis

 • Instal.lacions de gas

 • Climatització

 • Extracció i ventilació

 • Sanejament

 • Abastament d’aigua potable

 • Aire comprimit

 • Energies renovables

 • Emmagatzematge de productes químics, petrolifers, GLP, GN …