Projectes clau en mà.

SERTTEC està especialitzada en el “claus en mà”, un servei integral que engloba tots els processos des del disseny del projecte fins l’entrega de les claus al client.

Aquest servei total suposa la tranquil·litat del client a mans d’una empresa amb una àmplia experiència en aplicacions especialitzades d’enginyeria i en processos industrials específics, que proporciona la seguretat i la solidesa necessària per tal de donar resposta al projecte que s’ha encarregat i oferint solucions òptimes per a la seva execució. El resultat són sempre projectes funcionals i eficients i que responen a les expectatives del client.

El servei “claus en mà” suposa pel client:
La comoditat d’un sol i únic interlocutor,
La minimització de costos aprofitant sinergies de treball,
La garantia global de la qualitat de l’edificació i
El compliment dels terminis d’execució.
Descobreix els nostres projectes

A Serttec t’oferim.

Concepte i disseny

A partir de la necessitat i del conjunt de requeriments del client, es defineixen els punts de partida del projecte i es defineix el pla estratègic de treball.

enginyeria

Redacció de tota la documentació tècnica i legal ( Projectes bàsics, executius, instal.lacions, llicències d’activitats…) per definir els paràmetres principals de l’obra.

Construcció

Execució dels treballs de construcció corresponents a obra civil i instal.lacions per fer funcional l’edifici d’acord amb els requeriments indicats en l’etapa d’enginyeria.

legalització i
certificació

Lliurament de l’edifici totalment legalitzar, per iniciar l’activitat d’acord amb la legislació vigent.

Tens alguna pregunta?
Contacta’ns.

Web desenvolupada per
 Volcànic internet