Serttec desenvolupa i construeix projectes en diferents sectors industrials i comercials, oferint un servei integral des de la fase de projecte d'enginyeria fins a l'execució final de l'obra.

Serttec elabora tota mena de documentació tècnica i legal necessària per construir i fer funcional un edifici, complementant-lo amb les corresponents instal.lacions d'acord amb els criteris de disseny formulats.

Serttec actua seguint la metodologia marcada per les directrius i els procediments de treball implantats des de la direcció del grup, basades en anys d'experiència acumulada en el sector.